DealTas
?האם אתה בטוח שברצונך לצאת
×

נוהל צמצום חבילה

**חשוב - בכדי להוזיל עלויות משלוח ללקוחות, אנחנו מצמצמים נפחים לחבילות אשר מגיעות למחסננו באופן אוטומטי (הוצאת המוצרים מאריזת המפעל המקורית שלהם). אם הינך מעוניין/ת לשמור על האריזה המקורית (לצורך מתנות/אופציית החזרה או החלפה) עלייך להודיע לנו במייל לפני הגעת החבילה למחסננו.